Szolgáltatási ajánlat

Szolgáltatási ajánlat

 • Közgyűlés összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése, évi 1 rendes közgyűlés, valamint szükség és igény esetén rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan.
 • Közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása a társasházakról szóló jogszabályok az Alapító Okirat és az SZMSZ szerint,
 • a Társasházi Határozatok könyvének a vezetése.
  • A közgyűléshez kapcsolódó iratanyagok elkészítése, irattárazása, digitalizálása, web felületen történő jelszavas elérés biztosítása,
 • A társasház működésével kapcsolatos számlák, bankszámlák, bizonylatok, könyvelése, beszámolók, bevallások készítése, költségek tervezése, elszámolása.
  • Éves költségvetés és elszámolás készítése,
  • Számlakezelés igény esetén akár együttesen a számvizsgáló bizottsággal,
  • Pénztárkezelés rendjének kialakítása, valamint a házipénztár elszámolásának biztosítása,
  • NAV bevallások készítése, előírás szerinti benyújtása, adófizetési kötelezettség teljesítése
 • Szerződéskötések (vállalkozói, szolgáltatói), a meglévő szerződések követése, évenkénti felülvizsgálata, szükség szerinti újratárgyalásának előkészítése, jogszabályi megfelelősség biztosítása, ellenőrzése.
  • Szerződéstár kialakítása, elektronizálása
  • Műszaki dokumentációk irattárának kialakítása, követése, betekintési rendszer kialakítása és üzemeltetése.
  • Tulajdonosváltás esetén – igény és térítési díj ellenében - a dokumentációk (Alapító Okirat, SzMSz, éves elszámolások, házirend) digitalizált formában történő biztosítása az új tulajdonos részére,
  • Teljesítmények igazolás.
 • Tulajdonosonkénti nyilvántartás vezetése a közös költség befizetéséről.
  • Az elfogadott éves költségvetés tulajdonosra bontása, az évi/havi kötelezettségről minden tulajdonos tájékoztatása,
  • A közös költség befizetésének könyvelése, késedelmi kamatszámítás NAV által elfogadott könyvelőprogram segítségével,
  • Rendszeres elszámolási értesítő, egyenleg megküldése, e-mailben,
  • Elektronikus egyenleg elérhetősége web-en keresztül,
  • Határozatok, jegyzőkönyvek elektronikus tárolása, elérésének biztosítása a tulajdonosok részére,
  • Email kapcsolattartás a társasház tulajdonosaival, bérlőivel, szolgáltatóival.
 • Közös költség hátralék esetén:
  • a tartozók felszólítása,
  • tartozás esetén fizetési meghagyás, jelzálog bejegyzés indítása,
  • jogi ügyintézés a tartozás behajtásához,
  • tartozás rendezés esetén a törléshez szükséges igazolások kiadása.
 • Munkáltatói jogkör gyakorlása a társasház, mint munkáltató által foglalkoztatottak esetében:
  • Munka-, megbízási-, és vállalkozási szerződések megkötésére,
  • A jogkörhöz kapcsolódó adatszolgáltatások, fizetési kötelezettségek, bizonylatok, okiratok kezelése, nyilvántartásainak vezetése és őrzése.
 • Tulajdonosi érdekek képviselete, tulajdonosi és egyéb bejelentések kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele.
 • Pályázatfigyelés, pályázatírás térítésmentesen az Önkormányzati és Fővárosi Városképvédelmi és Város rehabilitációs pályázatokra valamint a szükséges mellékletek és szakvélemények összeállítása költségtérítéssel (pl: szakvélemény árajánlat, tulajdoni lap hatósági ár alapján).

Üzemeltetési feladatok ellátása

 • Az épület üzemeltetése és karbantartása érdekében szükséges intézkedések megtétele.
  • Éves karbantartási terv javaslat készítése, bemutatása,
  • Kötelező karbantartási munkálatok megrendelése, követése.
 • Közüzemi számlák jóváhagyása és kiegyenlítése, szolgáltatókkal való kapcsolattartás és a tevékenységük ellenőrzése. Évközi árváltozás követése, elemzése, közös költség változás érvényesítése.
 • 24 órás elérhetőség biztosítása.
 • Rendszeres havi állapotellenőrzés, helyszíni bejárás, a szükséges karbantartási feladatok feltárása, jegyzőkönyvezése és a számvizsgáló bizottság tájékoztatása.
 • Takarítói feladatok meghatározása, a takarító kiválasztásának menedzselése, tevékenységi kör meghatározása, munkájának ellenőrzése.

Karbantartási és felújítási feladatok ellátása

 • Javítások, hibaelhárítások, előirt hatósági ellenőrzések (kémények, érintésvédelem stb.) megszervezése, lebonyolítása.
 • Igény esetén kisebb javítások, megrendelése, teljesítés átvétele, igazolása.
 • Felújítási feladatok felmérése, számvizsgáló bizottsággal történő egyeztetés:
  • Éves, és középtávú felújítási tervjavaslat készítése, bemutatása,
  • Középtávú terv készítése az épületbe épített anyagok várható élettartamának figyelembe vételével,
  • A felújítási terv alapján vállalkozói ajánlatok bekérése, tender kiírásban közreműködés.

Műszaki háttér biztosítása

Jogi háttér

 • managing care insurance such as: damage report, kárszakértő receiving (as required).
 • condominium representation against third parties and the authorities before the courts.
 • communication with owners.
 • ensure the balance sheets and tax basis of accounting rules and financial liabilities.